Các cước sắc và cách tính điểm của cước sắc trong bài chắn – Phần 1


Các cước sắc và cách tính điểm của cước sắc trong bài chắn

 

1. Xuông: 2 điểm. Ù rộng và ko có cước nào, còn gọi là ù nhạt.

2. Thông: 3 điểm, 1 dịch. Ván trước vừa ù, thì ván ù tiếp theo sẽ có cước thông.

3. Thiên ù: 3 điểm, 1 dịch. Người có cái là người có 20 cây trên bài, nếu có đủ luôn chắn, cạ và ít nhất đáp ứng yêu cầu cơ bản thì ù luôn, gọi là Thiên ù.

4. Địa ù: 3 điểm, 1 dịch. Cây đầu tiên từ dưới lọc lật lên cho phép mình ù luôn, thì ù này là địa ù.

5. Chì: 3 điểm, 1 dịch. Tất cả các trường hợp ù tại Cửa mình(Bên tay phải) thì gọi là Ù chì, tức là cây để ù hiện lên ở Cửa mình.

Các cước trên là những cước trời cho- may mắn thì được và không cần gò bài còn những cước sau đây thì phải tính toán để gò bài(Gò bài ở đây là chọn quân ăn và chờ ù).

6. Tôm: 4 điểm, 1 dịch. Trên bài có Thất Văn, Tam sách, Tam vạn. Nếu có 3 chắn này thì tức là có đôi Tôm.

7. Lèo: 5 điểm, 2 dịch. Trên bài có Chi chi, Cửu vạn, Bát sách. Nếu có 3 đôi này thì tức là có đôi Lèo.

8. Bạch định: 6 điểm, 3 dịch. Trên bài ko có 1 cây đỏ nào, toàn cây đen.

9. Tám đỏ: 7 điểm, 4 dịch. Trên bài có 8 cây màu đỏ, 12 cây đen.

10. Kính tứ Chi: Tính điểm bằng 8 đỏ 2 lèo: 11 điểm, 8 dịch. Trên bài có 4 con Chi Chi, còn lại là toàn cây đen.

11. Thập thành: Tính điểm bằng 8 đỏ 2 lèo: 11 điểm, 8 dịch. Bài ù toàn Chắn, không có 1 cạ nào.

12. Có thiên khai: 3 điểm, 1 dịch. Trên bài có sẵn 4 cây giống hệt nhau.

13. Có ăn bòn: 3 điểm, 1 dịch. Trên bài có sẵn 1 chắn nào đó, ví dụ có chắn Tam vạn, nếu ăn được thêm 2 cây Tam vạn nữa để có 2 chắn Tam vạn để dưới chiếu thì gọi là có ăn bòn. Nếu ăn bòn để ù thì phải Hô là Ù bòn. Nếu ăn bòn xong mà chưa ù, thì sau này, khi Ù rồi, thì nhớ hô thêm cước có ăn bòn để thêm điểm.

Comments are closed.