Một cách đặt cược Baccarat theo cách tính bài


Một cách đặt cược Baccarat theo cách tính bài

Cách tính bài:

1. Bốn lá bài quyết định thắng thua, ví dụ nhà cái có K, 9; nhà tụ là Q, 8, nhà cái thắng, ván sau đặt cái (bên thắng).

2. Năm lá bài quyết định thắng thua, ví dụ nhà cái có K, 7; nhà tụ Q, 5 và nhà tụ rút lá bài 4, nhà tụ thắng, ván sau đặt tụ (bên thắng).

3. Sáu lá bài quyết định thắng thua, ví dụ nhà cái là K, Q; nhà tụ có Q, 2, nhà cái rút được lá bài 5, và nhà tụ rút được 10, nhà cái thắng, ván sau đặt tụ (bên thua).

Comments are closed.